Najważniejsze

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza do składania ofert na zaopatrzenie w paliwo pojazdów Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Żory. Zapytanie ofertowe:...