Najważniejsze

Rekrutacja do projektu „e-mocni” trwa!

Za nami pierwsze bezpłatne szkolenia w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza wszystkich zainteresowanych do kolejnej rekrutacji!

1% zostaw w Żorach!

Wesprzyjmy żorskie stowarzyszenia, fundacje oraz kluby sportowe! To m.in. dzięki ich bezinteresownej pracy w naszym mieście organizowane są wydarzenia kulturalne, sportowe i edukacyjne. Niech nasz 1% zostanie w Żorach!

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Żory ogłosił cztery kolejne konkursy: w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz edukacji, oświaty i wychowania, a także upowszechniania kultury fizycznej, ekologii i promocji zdrowia.

Loading