Zagłosujmy na żorski festiwal!

Festiwal Nauki i Techniki Żory 2017, który został zorganizowany przy współpracy Fundacji TEANO m.in. z Powiatowym Urzędem Pracy w Żorach, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Żorach i Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych, został nagrodzony w konkursie „Lider aktywizacji osób młodych’.

Loading