Termin składania zeznań podatkowych PIT mija z końcem kwietnia, jednak już dziś przekazujemy informacje o uprawnionych żorskich organizacjach. Co ważne, podatnik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli nie zdecyduje się na przekazanie 1%, środki te trafiają do budżetu państwa.

Wesprzyjmy żorskie stowarzyszenia, fundacje oraz kluby sportowe! To m.in. dzięki ich bezinteresownej pracy w naszym mieście organizowane są wydarzenia kulturalne, sportowe i edukacyjne. Niech nasz 1% zostanie w Żorach!

Komu w Żorach można podarować część swojego podatku? Lista uprawnionych organizacji jest następująca:

 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeczypospolitej Polskiej – KRS 0000116212 z dopiskiem: „OSP Rowień”, „OSP Rój”, „OSP Rogoźna”, „OSP Osiny”, „OSP Kleszczów”, „OSP Żory”
 • Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach – KRS 0000003519
 • Towarzystwo Miłośników Miasta Żory – KRS 0000022742
 • Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Żorach – KRS 0000273051 z dopiskiem: „Hufiec Żory”
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Żorach – KRS 0000312148
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z siedzibą w Żorach – KRS 0000008331
 • Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto w Żorach – 0000011673
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „Nowa Szansa” – KRS 0000116936
 • Stowarzyszenie Artystyczne „Żory” – KRS 0000132467
 • Towarzystwo Wspierania Twórczości Dzieci i Młodzieży „Ballo” – KRS 0000150336
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” – KRS 0000159454
 • Stowarzyszenie „Wspólnota Życia w Maryi – Magnificat” – KRS 0000207211
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Po prostu partner” – KRS 0000243776
 • Polskie Towarzystwo Kulturalne Oddział w Żorach – KRS 0000235114
 • Stowarzyszenie „Amazonki” – KRS 0000395684
 • Stowarzyszenie „Liczy Się Rodzina” – KRS 0000405853
 • Stowarzyszenie „Ecce Homo” – KRS 0000405852
 • Młodzieżowy Klub Sportowy Żory – KRS 0000530592
 • Ludowy Klub Sportowy „Rój” w Żorach – KRS 0000001122
 • Fundacja Walki z Chorobami Nowotworowymi im. Weroniki Pawlickiej – KRS 0000394440
 • Żorskie Stowarzyszenie dla Zwierząt – KRS 0000458890

Zachęcamy do zapoznania się z wykazem, w którym znajdują się dane dotyczące m.in. przekazanych kwot uprawionym organizacjom, sumę przekazanych środków w poszczególnych województwach oraz informację o 30 najczęściej wspieranych organizacjach w Polsce.

Więcej informacji na temat przekazywania 1% podatku już wkrótce!