„Książka i sztuka – uczy, bawi i rozwija” to temat przewodni trwającego konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych i instytucji budżetowych. Fundacja Banku Zachodniego WBK po raz kolejny zaprasza do udziału w „Banku Dziecięcych Uśmiechów”.

Wsparcie realizacji projektów edukacyjno-wychowawczych skierowanych do dzieci, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej to główny cel konkursu. Wnioski można składać za pośrednictwem aplikacji do 23 lutego br. Ocenie podleglać będą tylko projekty wpisujące się w hasło przewodnie, trwające nie dłużej niż 12 miesięcy. Wnioskodawcy mogą starać się o grant do kwoty 5.000,00 zł. 

Ogłoszenie wyników nastąpi 26 marca br. na stronie Fundacji.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu!