Kategoria: Wiadomości

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Żory ogłosił cztery kolejne konkursy: w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz edukacji, oświaty i wychowania, a także upowszechniania kultury fizycznej, ekologii i promocji zdrowia.

Loading