Dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych ogłasza nabory na poniższe stanowiska urzędnicze:

  1. Główny Księgowy ŻCOP – zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie m.in. prowadzenie rachunkowości jednostki, opracowywanie planów finansowych jednostki oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. Osoby, które chcą aplikować na stanowisko Głównego Księgowego, powinny m.in. spełniać co najmniej jeden warunek z poniższych: ukończenie studiów ekonomicznych i 3 lata doświadczenia w księgowości, ukończenie szkoły ekonomicznej i 6 lat doświadczenia, posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów lub posiadanie certyfikatu księgowego. Wszystkie niezbędne wymagania znajdują się w ogłoszeniu o naborze. 
  2. księgowy ŻCOP – wśród obowiązków znajdą się m.in. wprowadzanie i zatwierdzanie przelewów, wystawianie faktur sprzedażowych i naliczanie not odsetkowych. Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać m.in. następujące wymagania: min. 1 rok doświadczenia w prowadzeniu ksiąg handlowych, wykształcenie średnie i staż pracy do namniej 2 lata lub wykształcenie wyższe o kierunku związanym z księgowością. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest tutaj.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych w terminie do 19 lutego br.

Szczegóły ogłoszeń dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.