Wszystko o Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych (w skrócie ŻCOP) rozpoczęło swoją działalność w 2007 roku. Jego powstanie wiązało się z brakiem na terenie miasta Żory wyspecjalizowanej jednostki wspomagającej organizacje III sektora. ŻCOP zostało powołane uchwałą Rady Miasta Żory i działa jako jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Żory. Jego zadaniem jest zapewnienie wszechstronnego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej, czyli m.in.: stowarzyszeniom, fundacjom, klubom sportowym, ochotniczym strażom pożarnym, spółdzielniom socjalnym. ŻCOP udostępnia im zaplecze lokalowe i infrastrukturę biurową: organizacje mogą skorzystać z komputera, ksera, faksu, telefonu, sali konferencyjnej na spotkania czy realizację działań statutowych itp. Ponadto w ŻCOP prowadzone jest nieodpłatne wsparcie doradczo-szkoleniowe zarówno dla członów organizacji jak i osób fizycznych zainteresowanych działalnością podmiotów ekonomii społecznej.

Dane adresowe i kontaktowe:

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

os. Sikorskiego 52

44-240 Żory

 

e-mail: biuro@cop.zory.pl

tel./fax: 32 43 55 111

http://www.cop.zory.pl

http://facebook.com/copzory

 

 

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Zespół ŻCOP

Powrót do góry
Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych współtworzą ludzie od lat mocno zaangażowani w życie trzeciego sektora. Wspieramy organizacje i sami działamy w organizacjach działających na rzecz żorskiej społeczności i całego regionu. Znamy wszystkie mocne strony i wiemy na czym polegają bolączki polskich stowarzyszeń i fundacji.

Dyrektor: Jacek Arasim

Referat ds. ekonomii społecznej

Kierownik: Beata Bąk

Ilona Nowrotek – inspektor

Janina Skarbek – inspektor

Marta Rapacz-Mahmoud – referent

Agnieszka Szulik – referent

Marta Wesołowska – referent

Zespół kadrowo-księgowy:

Główny księgowy: Ewa Kubicka

Barbara Majdzińska – samodzielny referent

 

Centrum Integracji Społecznej:

Kierownik: Jolanta Osubniak

Izabela Hetmańska-Rudzka – pracownik socjalny

Marlena Klimek – instruktor reitegracji zawodowej

Witold Buchman – terapeuta/psycholog

Damian Lejta – doradca zawodowy

Monika Radziejewska-Zaturska – doradca zawodowy

Oferta ŻCOP

Powrót do góry

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych oferuje m.in.:

 • dostęp do pomieszczeń ŻCOP na działalność statutową organizacji pozarządowych,
 • możliwości korzystania z komputera, ksera, rzutnika itp.,
 • poradnictwo w zakresie zakładania stowarzyszenia i fundacji oraz prawnych aspektów funkcjonowania organizacji,
 • doradztwo specjalistyczne z zakresu prawa, księgowości i marketingu,
 • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia organizacji,
 • usługi doradcze i konsultacje dla organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania środków finansowych na działalność organizacji,
 • wsparcie organizacji pozarządowych w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej w aplikowaniu o środki finansowe oraz w rozliczaniu pozyskanych dotacji,
 • poradnictwo dla zainteresowanych wolontariatem oraz koordynowanie współpracy wolontariuszy z zainteresowanymi organizacjami i instytucjami,
 • wsparcie w zakresie promocji działań organizacji pozarządowych w mieście i poza nim.

Z oferty ŻCOP korzystać mogą zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak i osoby indywidualne zainteresowane działalnością podmiotów ekonomii społecznej. Doradztwo bieżące prowadzone jest w siedzibie ŻCOP od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Terminy i godziny doradztwa specjalistycznego należy wcześniej ustalić mailowo bądź telefonicznie. Wszystkie usługi świadczone przez ŻCOP na rzecz organizacji pozarządowych są bezpłatne. Doradztwo i szkolenia organizowane są w ramach realizacji projektów Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego oraz Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dorobek ŻCOP

Powrót do góry

2012

 • W 2012 r. w lutym zakończył się projektu pt. „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” w ramach, którego w ŻCOP-ie funkcjonował Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Żorach.
 • Kontynuowano rozpoczętą w zeszłym roku akcję zostaw 1% w Żorach, z uzyskanych przez nas informacji wynika, iż aż w blisko 6258 zeznaniach podatkowych złożonych w US w Żorach, podatnicy jako beneficjenta wskazali jedną z organizacji mających siedzibę na terenie miasta Żory. Kwota przekazana przez podatników to około 305 055,00 zł.
 • Od dnia 01.04.2012 r. w ramach Priorytetu VII Działania 7.2 Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych realizowany jest projekt „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”. Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim przez zapewnienie kompleksowego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej (m.in. organizacjom pozarządowym) oraz osobom fizycznym w ramach działania Inkubatora społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego.
 • Od 01.11.2012 r. w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych realizowany jest projekt „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”. Projekt ma na celu zwiększenie potencjału sektora ekonomii społecznej w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego. W ramach niego oferowane jest wsparcie w postaci indywidualnego i grupowego doradztwa bieżącego, doradztwa specjalistycznego z zakresu prawa, księgowości i marketingu oraz szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia organizacji.

2011

 • W 2011 r. trwała kontynuacja projektu pt. „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” w ramach, którego w ŻCOP-ie przez cały rok funkcjonował Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Żorach.
 • W 2011 r. ŻCOP realizował w partnerstwie projekt „SARI – społeczeństwo Aktywnie Rozwijające Innowacje”. W ramach projektu został zorganizowany Zimowy Turniej Mini koszykówki 2011.
 • Kontynuowano rozpoczętą w zeszłym roku akcję zostaw 1% w Żorach, z otrzymanych przez nas informacji wynika, iż aż w blisko 4900 zeznaniach podatkowych złożonych w US w Żorach, podatnicy jako beneficjenta wskazali jedną z organizacji mających siedzibę na terenie miasta Żory. Kwota przekazana przez podatników to około 870 000,00 zł .
 • Przez cały 2011 r. Żorskie Centrum starało się wspierać inicjatywy Żorskich NGOsów, m.in.:

– współorganizator XIX Finału WOŚPu w Żorach, – współorganizator Galii Wolontariatu; – współorganizator wystawy kotów rasowych w Żorach; – pomoc w przygotowaniu kalendarza strażackiego na 2012r. – współorganizator z KS Hawajskie Koszule – Zimowego turniej mini koszykówki 2011 r. 2010

 • W 2010 r. rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” w ramach, którego w ŻCOP-ie rozpoczął działalność Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Żorach.
 • W 2010r. ŻCOP zostało partnerem w projekcie „SARI – społeczeństwo Aktywnie Rozwijające Innowacje”. Głównymi założeniami projektu są promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Miasta Żory oraz Lokalny Fundusz Sportowy.
 • ŻCOP zorganizowało, jak co roku, Fiestę NGO, której motywem przewodnim  był sport.
 • ŻCOP nawiązał współpracę  z ROEFS Rybnik, w ramach której w maju zostało przeprowadzone szkolenie „Od pomysłu do projektu”.
 • ŻCOP włączył się do Ogólnopolskiego Programu Miast Goszczących  w ramach Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Warszawa 2010 r. – w ramach którego pomógł przyjąć ekipę z Mołdawii. Przy realizacji tego przedsięwzięcia została nawiązana współpraca z  Zakładami Aktywności Zawodowej oraz z Olimpiadami Specjalnymi Sekcja Śląska „Koniczynka”, które zaprosiliśmy do współpracy.
 • ŻCOP włączył się do akcji Szlachetna Paczka – w ramach, której pracownicy pomagali w poszukiwaniu wolontariuszy jak i potrzebujących rodzin.
 • ŻCOP pomogło opracować – „Strategię rozwoju sportu w Mieście Żory na lata 2011-2020″ oraz opracowało aktualna bazę danych żorskich stowarzyszeń i klubów sportowych”, która była niezbędna przy organizacji uroczystości „150-lecia sportu w Żorach”.
 • ŻCOP włączył się w organizację „Gali Wolontariatu 2010”, która odbyła się 05.12.2010 r.
 • Kontynuowano rozpoczętą w zeszłym roku akcję zostaw 1% w Żorach, z otrzymanych przez nas informacji wynika, iż aż w blisko 4800 zeznaniach podatkowych złożonych w US w Żorach, podatnicy jako beneficjenta wskazali jedną z organizacji mających siedzibę na terenie miasta Żory. Kwota przekazana przez podatników to 846 018,29 zł .
 • Przez cały 2010 r. Żorskie Centrum starało się wspierać inicjatywy Żorskich NGOsów, m.in.:

– współorganizator XVIII Finału WOŚPu w Żorach, – współorganizator Gali Wolontariatu; – współorganizator wystawy kotów rasowych w Żorach. 2009

 • W 2009 r. w Żorskim Centrum realizowany był projekt  „18 w sieci – porozumienie inkubatorów organizacji pozarządowych” w ramach, którego w ŻCOP działał Inkubator Trzeciego Sektora. W ramach projektu ŻCOP wzbogacił się o dodatkowy sprzęt – laptop wraz z rzutnikiem, które wykorzystywane są podczas szkoleń oraz udostępniane organizacjom, które wyraziły takie zapotrzebowanie.
 • Kontynuowano rozpoczętą w zeszłym roku akcję zostaw 1% w Żorach, z otrzymanych przez nas informacji wynika, iż aż w blisko 4 300 zeznaniach podatkowych złożonych w US w Żorach, podatnicy jako beneficjenta wskazali jedną z organizacji mających siedzibę na terenie miasta Żory. Kwota przekazana przez podatników to 263 225 zł i jest ona o 22 tys. większa niż w roku poprzednim.
 • Uruchomiono nową stronę internetową ŻCOP, która będzie służyć wszystkim zainteresowanym podmiotom.
 • W roku 2009 przeprowadzony został po raz pierwszy ogólnomiejski konkurs na wolontariusza roku. Konkurs był współorganizowany wraz z Stowarzyszeniem Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II”. Uroczysta Gala wręczenia wyróżnień miała miejsce 5 grudnia.
 • Działalność ŻCOP została doceniona przez Związek Miast Polskich i umieszczono Miasto Żory – Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych w katalogu dobrych praktyk.
 • Dzięki pomocy pracowników ŻCOP grupa inicjatywna Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) uzyskała osobowość prawną i oficjalnie nosi nazwę Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”.
 • Nawiązano współpracę z trzema Zborami Kościelnymi tj.: Kościołem Wolnych Chrześcijan, Kościołem Zielonoświątkowców, Chrześcijańską Wspólnotą Zielonoświątkową.
 • W dalszym ciągu rozwija swoją działalność galeria Centrum, w której odbywają się m.in. wystawy podopiecznych Stowarzyszenia Artystycznego „Żorskie Plenery”.
 • Przez cały 2009 r. Żorskie Centrum starało się wspierać inicjatywy Żorskich NGOsów, m.in.:

– współorganizator XVII Finału WOŚPu w Żorach, – współorganizator III Żorskiego Zlotu Opla Tigry, – współorganizator Galii Wolontariatu; – inicjatywa organizacji pierwszego rajdu samochodowego w Żorach.

 • W ramach wykonywania ustawowych zadań gminy z zakresu ochrony przeciw pożarowej (utrzymanie gotowości bojowej OSP), zacieśniono współpracę z poszczególnymi jednostkami OSP oraz Zarządem Miejskim OSP RP.

2008

 • Rok 2008 był pierwszym pełnym rokiem działalności Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Od stycznia do maja 2008 roku w ramach ŻCOP swoją działalność kontynuował Inkubator Organizacji Pozarządowych, jako narzędzie do realizacji celów statutowych ŻCOP.
 • W październiku w ramach ŻCOP pracę rozpoczął Inkubatora Trzeciego Sektora, którego celem jest wzmacnianie stowarzyszeń i fundacji oraz budowanie sieci organizacji pozarządowych. Inkubator będzie funkcjonował przez 12 miesięcy
 • Ważnym wydarzeniem było otwarcie Galerii Centrum w pomieszczeniach ŻCOP. W okresie od marca do grudnia 2008 roku zorganizowano w niej sześć wernisaży. Łączna liczba odwiedzających wyniosła 4 000 osób.
 • W grudniu 2008 roku została otwarta Sala Rycerska. Pomieszczenie zostało wyremontowane w całości przez członków Wolnej Kompanii Niezdobytego Grodu.

2007

 • Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zostało powołane do życia przez Radę Miasta Żory. Swoją działalność rozpoczęło 1 maja 2007 roku.
 • Przez pierwsze miesiące funkcjonowania w ramach ŻCOP działał Inkubator Organizacji Pozarządowych (IOP). Głównymi celami IOP było dążenie do profesjonalizacji, wzmacnianie i promocja żorskiego III sektora. W ramach funkcjonowania IOP udzielane było poradnictwo z zakresu pisania i realizacji projektów jak również poradnictwo księgowe i informatyczne.
 • W 2007 roku w ramach IOP udzielono 102 konsultacji i przeprowadzono 8 szkoleń dla organizacji pozarządowych. Ważnym wydarzeniem w żorskim III sektorze było zorganizowanie Fiesty NGO – święta organizacji pozarządowych.