Dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych ogłasza wyniki zapytania ofertowego:

  • na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych) pracowników ŻCOP, strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych (w tym kierowców pojazdów OSP) oraz uczestników Centrum Integracji Społecznej
    oraz
  • na zaopatrywanie w paliwo pojazdów Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu Żory oraz pojazdów ŻCOP.

Zapraszamy do zapoznania się z wyborem najkorzystniejszych ofert.