Za nami pierwsze bezpłatne szkolenia w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza wszystkich zainteresowanych do kolejnej rekrutacji!

– Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Żor to główny cel prowadzonego przez nas projektu. Mieszkańcy będą mogli wziąć udział w dwóch rodzajach szkoleń: podstawowej obsługi komputera, a także dodatkowych szkoleniach rozwijających umiejętności cyfrowe w dziewięciu obszarach: edukacja, sprawy codzienne, finanse, relacje z bliskimi, praca i rozwój zawodowy, zdrowie, odpoczynek i hobby, zaangażowanie obywatelskie oraz religia i potrzeby duchowe – mówi Jacek Arasim, dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. – Szkolenia będą prowadzone przez doświadczonych trenerów lokalnych, a nad całością zadania będzie czuwał koordynator projektu. Zapraszamy wszystkich dorosłych żorzan! – dodaje Jacek Arasim.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na os. Sikorskiego 52 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a także zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 32 43 55 111 oraz mailowo na: biuro@cop.zory.pl.

Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” jest realizowany przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Instytucją koordynującą na terenie Żor jest Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Więcej informacji na temat szkoleń znajdziesz tutaj.