Rozstrzygnięto ogłoszone przez Prezydenta Miasta Żory otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Zadanie w zakresie wspierania działań na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych, w tym różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnej do wieku będzie realizować Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach. Na realizację tego zadania Stowarzyszenie otrzyma dotację w wysokości 34 000 złotych. 

Realizowanie zajęć wspierających osoby po mastektomii oraz profilaktyka nowotworów będzie zadaniem Stowarzyszenia „Amazonki”. Na realizację zadania pn. „Zdrowy nawyk – zdrowe piersi” organizacja otrzyma 11 000 złotych.

Zadanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizować będą dwie żorskie organizacje. Klub Abstynentów „Ster” otrzyma dotację w kwocie 5 000  złotych na projekt pn. „Razem łatwiej – zajęcia terapeutyczno-integracyjne dla osób wychodzących z nałogu alkoholowego i ich rodzin.” Z kolei Młodzieżowy Klub Sportowy Żory będzie prowadził zadanie pn. „Z piłką po zdrowie i bezpieczeństwo” i otrzyma dofinansowanie do kwoty 15 000 złotych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym rozstrzygnięciem otwartych konkursów ofert.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 3/2018 – zad. 1b), 1c)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 4/2018 – zad. 1, 2, 3