Promocja społecznego zaangażowania i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców, a także popularyzacja współpracy przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi to główne cele ogólnopolskiego konkursu „Dobroczyńca Roku 2018”. Już po raz dwudziesty pierwszy Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce nagrodzi przedsiębiorców najbardziej aktywnie wspierających społeczność.

Do 5 lutego można zgłaszać kandydatów do tytułu „Dobroczyńca Roku 2018”.  Konkurs podzielony jest na pięć kategorii: „Projekt społeczny”, „Zaangażowanie lokalne”, „Strategia społecznego zaangażowania”, „Wolontariat pracowniczy”, „Innowacje dla społeczności” oraz „Projekt społeczny fundacji korporacyjnej”.

Do Konkursu mogą być zgłaszane przedsiębiorstwa prywatne, państwowe i fundacje utworzone przez firmy, mające siedzibę w Polsce. Zgłoszenia do Konkursu mogą być przesłane przez organizacje pozarządowe, pracowników zgłaszanej firmy lub jej kierownictwo.

  • w kategorii „Projekt społeczny” – firmę zgłasza organizacja pozarządowa
  • w kategorii „Strategia społecznego zaangażowania” – firma zgłasza się sama
  • w kategorii „Wolontariat pracowniczy” – firmę zgłaszają jej pracownicy lub firma zgłasza się sama
  • w kategorii „Innowacje dla społeczności” – firmę zgłasza organizacja pozarządowa lub firma zgłasza sie sama
  • w kategorii „Zaangażowanie lokalne” – firmę zgłasza lokalna organizacja pozarządowa, działająca na terenie, na którym znajduje się siedziba/oddział firmy
  • w kategorii „Projekt społeczny fundacji korporacyjnej” – fundację korporacyjną zgłasza organizacja pozarządowa

Każda organizacja może nominować więcej niż jedno przedsiębiorstwo lub fundację korporacyjną, a każda firma może być nominowana przez wiele współpracujących z nią organizacji (na osobnych wnioskach).

W celu zgłoszenia firmy do konkursu należy założyć konto na stronie internetowej: www.wniosek.dobroczyncaroku.pl oraz wypełnić wniosek właściwy dla danej kategorii.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.